PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI2022-01-25T17:37:27+01:00

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Ispod se nalaze najčešće postavljana pitanja, a tu su i naši odgovori na njih. Iskoristite pomoć ove sekcije pre nego što nas kontaktirate. Možda baš ovde pronađete odgovor na Vaše pitanje.

Šta je Biznis inkubator i kome je namenjen?2022-02-01T21:27:32+01:00

Biznis inkubator namenjen je početnicima u poslovanju i pomaže im da razviju i unaprede svoj proizvod ili uslugu, pripreme ga za tržište i predstave investitorima. Ideje se razvijaju kroz radionice, predavanja, mentorstvo i poslovne kontakte. U procesu učestvuju i druge kompanije i konsultanti, sa iskustvom u radu sa startap timovima. Osim toga, Biznis inkubator pruža podršku startapima ustupajući im bez naknade deo svog prostora i tehničke opreme u početnoj fazi rada, neposredno nakon osnivanja firme, do sticanja osnovnih uslova za samostalno funkcionisanje.

Šta dobijate u Inkubatoru?2022-02-01T21:28:15+01:00

Biznis inkubator će vam pomoći da ispitate potencijal vaše poslovne ideje i definišete šta vam je neophodno da svoj startap usmerite ka uspehu. Pružiće vam individualni plan rada, u skladu sa potrebama vašeg tima i startap ideje, podršku, znanje, konsultacije i mentorstvo stručnog tima, administraivnu, pravnu i drugu podršku, edukacije o relevantnim poslovnim temama i veštinama, te mogućnost da razvijete svoj startap.

Da li svi korisnici Biznis inkubatora dobijaju podjednake uslove za razvoj svojih ideja?2022-02-01T21:28:51+01:00

Za sve korisnike važe isti uslovi korišćenja resursa Biznis inkubatora, ali će vam, u zavisnosti od oblasti kojom se bavi vaša startap firma, biti dodeljeni odgovarajući mentori i konsultanti, odnosno bićete uključeni u odgovarajuće obuke.

Da li Biznis inkubator mogu da koriste samo registrovani preduzetnici, odnosno startap firme ili mogu i pojedinci?2022-02-01T21:29:14+01:00

Resurse Biznis inkubatora mogu da koriste startap kompanije, ali i pojedinci koji imaju poslovnu ideju koju nameravaju da pretvore u posao.

Go to Top