• Пореске олакшице представљају један од кључних стубова у политици и стратешкој оријентацији Владе у циљу унапређења пословног амбијента за новоосноване и иновативне компаније. У Србији је тренутно на снази сет пореских олакшица које помажу код смањивања трошкова започињања пословања, запошљавања квалификоване радне снаге, улагања у иновације и иновативне бизнисе, заштите права интелектуалне својине. Поред пореских олакшица, иноваторима […]

    Continue reading