Фонд за иновациону делатност је захваљујући средствима из националног буџета обезбедио финансијску подршку у укупном износу од 276.000.000 динара за иновативне пројекте предузећа и научноистраживачких организација кроз доделу иновационих ваучера и Програма трансфера технологије.

Од данас, микро, малим и средњим предузећима којима су потребне услуге научноистраживачких организација за решавање техничког/технолошког проблема на који наилазе у свом пословању на располагању су иновациони ваучери.

Једном подносиоцу пријаве може бити одобрено више иновационих ваучера у максималном износу до 2.400.000 динара. Појединачним иновационим ваучером се финансира до 60% укупних трошкова услуга, максимално до 800.000 динара, не укључујући порез на додату вредност (ПДВ). Ваучери се додељују по редоследу пристиглих пријава, у року од седам дана од дана достављања пријаве од стране предузећа. Јавни позив је отворен све до утрошка опредељених средстава у износу од 100.000.000 динара.

Такође, научноистраживачким организацијама је поново доступан и Програм трансфера технологије који пружа финансијску подршку за повећање способности и ефикасности у комерцијализацији проналазака, у износу до 2.400.000 динара по појединачном пројекту. Фонд подржава финансирање одобреног пројекта у целости, односно до 100% укупно одобреног буџета пројекта. Средства за овај позив опредељена су у износу од 176.000.000 динара.

Пријаве за финансијску подршку се подносе путем портала, а потребна документација је доступна на интернет презентацији Фонда:

–          Документација за иновационе ваучере

–          Документација за Програм трансфера технологије.

За сва додатна питања поносиоци пријаве се могу обратити путем електронске поште: ivauceri@inovacionifond.rs или ttprogram@inovacionifond.rs.

Извор: Фонд за иновациону делатност

Поделите ову вест на друштвеним мрежама!

БУДИТЕ У ТОКУ

Пријавите се на наш њузлетер.

Хвала Вам на пријави. Додаћемо Вашу мејл адресу у нашу базу.
Дошло је до грешке. Молимо Вас покушајте поново.

* Пријавом на њузлетер изнад сагласни сте да Вам периодично шаљемо поруке везане за наше акције.

Сличне вести

Погледајте све