• Фонд за иновациону делатност позива перспективне тимове и микро предузећа да се пријаве за доделу бесповратних средстава за развој свог првог прототипа у оквиру програма Smart Start. Учесницима у програму на располагању су финансијска и менторска подршка у износу од 4,2 милиона динара по појединачном пројекту. Са 90% учешћа од стране Фонда у оквиру овог програма олакшава се спровођење прве […]

  Continue reading
 • Фонд за иновациону делатност је захваљујући средствима из националног буџета обезбедио финансијску подршку у укупном износу од 276.000.000 динара за иновативне пројекте предузећа и научноистраживачких организација кроз доделу иновационих ваучера и Програма трансфера технологије. Од данас, микро, малим и средњим предузећима којима су потребне услуге научноистраживачких организација за решавање техничког/технолошког проблема на који наилазе у свом пословању на располагању […]

  Continue reading
 • Фонд за иновациону делатност објавио је Јавни позив за Програм раног развоја (MINI GRANTS PROGRAM). Циљ програма је да подстакне стварање иновативних предузећа заснованих на знању, кроз оснивање „start-up“ и/или „spin-off“ компанија у приватном сектору, тако што ће обезбедити финансирање за развој иновативних технологија, производа и услуга са тржишном применом које поседују велики потенцијал за комерцијализацију и […]

  Continue reading
 • Фонд за иновациону делатност објавио је Јавни позив за Програм суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS PROGRAM). Циљ наведеног програма је да подстакне постојеће и профитабилне микро, мале и средње иновативне компаније у Републици Србији да се упусте у развој и комерцијализацију технолошких иновација у облику нових и унапређених производа, услуга, технологија и технолошких процеса, како би се створила […]

  Continue reading